Σεμινάρια εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης σχετικά με θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Βιβλιοθήκες από την Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα (HEAL-Legal).