Γενικές διαδικασίες εκκαθάρισης

cleanΣε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται βασικά θέματα εκκαθάρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Αναλύονται τα γενικά στάδια εκκαθάρισης, θέματα αδειών και συλλογικής διαχείρισης.