Γενικά στάδια εκκαθάρισης

Η εκκαθάριση δικαιωμάτων πραγματοποιείται σε στάδια τα οποία έχουν ως εξής:

(α) αξιολόγηση εάν πρόκειται για έργο επί του οποίου υφίστανται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή αποτελεί μέρος του Δημοσίου Τομέα
(β) αξιολόγηση αν η συγκεκριμένη χρήση του έργου εντάσσεται στις εξαιρέσεις και περιορισμούς του δικαιώματος
(γ) εκτίμηση της ύπαρξης αναγκαστικών ή συλλογικών αδειών για τη σκοπούμενη χρήση
(δ) εκτίμηση του αν υπάρχουν τυποποιημένες άδειες για το συγκεκριμένο έργο/ χρήση
(ε) δράσεις υποκατάστασης
(στ) εκτίμηση του αν το έργο εντάσσεται στα ορφανά έργα
(ζ) αναζήτηση δικαιούχου και λήψη αδειών
Το στάδιο (α) σχετίζεται με το ίδιο το έργο και είναι οριζόντιο, δηλαδή παραμένει ανεπηρέαστο από το πιθανό εύρος των χρήσεων του έργου. Κατά συνέπεια καλύπτεται στο παρόν τμήμα του εγχειριδίου που αφορά στους γενικούς κανόνες εκκαθάρισης.

Τα υπόλοιπα στάδια σχετίζονται άμεσα με τη σκοπούμενη χρήση και άρα δεν μπορούν να εξετασθούν γενικά, αλλά έχει νόημα να εξετασθούν σε σχέση με συγκεκριμένες χρήσεις που παρουσιάζονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ο γενικός κανόνας που είδαμε στο τμήμα 2 μας δίνει το δεύτερο βασικό κανόνα εκκαθάρισης:

Η εκκαθάριση ξεκινάει από τον προσδιορισμό των δυνητικών χρήσεων του έργου.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρώτα πρέπει να προσδιορίσω πως επιθυμώ να χρησιμοποιήσω ένα έργο και στη συνέχεια:
[Ι] Να εκτιμήσω αν η πράξη μου αυτή μπορεί να γίνει χωρίς την άδεια του δημιουργού (π.χ. ανήκει στους νόμιμους περιορισμούς του δικαιώματος ή
[ΙΙ] πρέπει να δω κάποιες από τις μορφές αδειοδότησης που έχω ήδη προδιαγράψει στα στάδια (γ)-(ζ) ανωτέρω.

Με άλλα λογια, ενώ η πράξη της εκκαθάρισης προηγείται της χρήσης του έργου, η δυνητική χρήση του έργου είναι εκείνη που προσδιορίζει τις πράξεις εκκαθάρισης που πρέπει να διενεργήσω.

Έτσι, δεν έχει νόημα να αναζητηθούν άδειες δημοσίου δανεισμού από έναν διδάσκοντα για περιεχόμενο που θα ενταχθεί σε μια παρουσιάσή του, ενώ αποτελούν τη βασική κατηγορία αδειών που θα πρέπει να αναζητηθούν από μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη. Κατά συνέπεια, θα δούμε τις κατηγορίες (γ) – (ζ) αναλυτικά στις ειδικές κατηγορίες έργων.

Διαβάστηκε 1195 φορές

Πρόσφατα νέα πνευματικής Ιδιοκτησίας από Heal Link

  • 1
  • 2
Prev Next

Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Creative commons for educators and librarians»

Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Creative commons for educators and librarians»

Πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια έργα σε 9 εκατομμύρια ιστότοπους διατίθενται με άδεια Creative Commons (CC). Αυτά τα υλικά αποτελούν ένα εξαιρετικά πλούσιο αποθετήριο για τη διδασκαλία, τη μάθηση, τη κοινή...

Read more

Άδεια στην ΕΔΕΜ

Άδεια στην ΕΔΕΜ

  ​Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με απόλυτη συνέπεια έναντι του νόμου και των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει απέναντι στους δημιουργούς, αμέσως μετά την κατάθεσή της μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας του Οργανισμού...

Read more

Πώς να επιλέξετε την κατάλληλη άδεια Creative Commons για να μοιράσετε τα έργα σας

Πώς να επιλέξετε την κατάλληλη άδεια Creative Commons για να μοιράσετε τα έργα σας

Αν θέλετε να μοιραστείτε το περιεχόμενο, τις φωτογραφίες σας , τα βίντεο σας ή τα άρθρα σας με όλον κόσμο, υπάρχουν αρκετά είδη αδειών που προσφέρονται από το Creative Commons που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε...

Read more

Εγχειρίδιο για την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Εγχειρίδιο για την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Διαθέσιμο (και) στην ελληνική γλώσσα είναι το Εγχειρίδιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (έκδοση 2018). Όπως αναφέρεται στον...

Read more