Μπορώ να χρησιμοποιήσω το περιεχόμενο χωρίς να ζητήσω άδεια;

Το ερώτημα αυτό ουσιαστικά αναλύεται σε δύο μέρη:

(α) αποτελεί το περιεχόμενο έργο ή αποτελεί εν γένει αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας ή έχει ενταχθεί πλέον στο Δημόσιο Τομέα και είναι ελεύθερο δικαιωμάτων; Το ερώτημα αυτό εξετάζεται στο παρόν, καθώς αποτελεί γενικότερο ερώτημα, ανεξάρτητο της σκοπούμενης χρήσης του έργου.
(β) το περιεχόμενο αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά η συγκεκριμένη του χρήση δεν απαιτεί άδεια του δικαιούχου γιατί εντάσσεται στους νόμιμους περιορισμούς του δικαιώματος. Το ερώτημα αυτό εντάσσεται στο ειδικό μέρος και αναλύεται ξεχωριστά ανάλογα με την κατηγορία χρήσης. Εδώ παρουσιάζονται μόνο τα βασικά στοιχεία των περιορισμών του δικαιώματος και ποιες είναι οι μεταβλητές που θα πρέπει να εξετάσουμε σε κάθε περίπτωση.

Σε σχέση με το εάν το περιεχόμενο είναι ελεύθερο ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων ή όχι θα πρέπει να εξετάσουμε τις εξής διαστάσεις:
(α) εάν πληροί τις προϋποθέσεις παροχής ιδιοκτησιακού δικαιώματος επί του έργου εν γένει
(β) εάν παρά το ότι πληροί τις προϋποθέσεις παροχής ιδιοκτησιακού δικαιώματος, εντάσσεται σε κάποια κατηγορία έργου που αποκλείεται εκ του νόμου από την προστασία
(γ) εάν παρά το ότι ισχύει το (α) και δεν ισχύει το (β), έχει παρέλθει ο χρόνος προστασίας του έργου και άρα αυτό έχει απελευθερωθεί από ιδιοκτησιακά δικαιώματα και είναι πλέον στο δημόσιο τομέα.

Διαβάστηκε 918 φορές