Στοίβες δικαιωμάτων και πολλαπλά έργα ενιαίας ενσωμάτωσης

Προκειμένου, να απαντηθούν οι ερωτήσεις αυτές που αποτελούν και το προκαταρκτικό μέρος κάθε εκκαθάρισης, είναι απαραίτητο να δούμε για τι έργο μιλάμε για τι είδους δικαιώματα υφίστανται επί αυτού. Αυτό συμβαίνει γιατί ένα έργο που αντιλαμβανόμαστε ως ένα ενιαίο έργο μπορεί στην πραγματικότητα να απαρτίζεται από πολύ περισσότερα έργα και συνακόλουθα κατηγορίες δικαιωμάτων, ιδίως το δικαίωμα του δημιουργού, συγγενικά δικαιώματα και το ιδιόρρυθμο δικαίωμα του δημιουργού βάσης δεδομένων.

Στην περίπτωση που πρόκειται για ένα σύνθετο έργο, στην περίπτωση δηλαδή που μπορούν να εντοπιστούν αυτοτελείς συνεισφορές δημιουργών σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα κι εφόσον δεν υπάρχει ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) από το οποίο μπορούν να ζητηθούν οι σχετικές άδειες συνολικά, θα πρέπει να αναζητηθούν για κάθε επίπεδο του έργου συνολικά. Επιπλέον, επειδή τα συγγενικά δικαιώματα ασκούνται ξεχωριστά και δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα του δημιουργού, θα πρέπει να αναζητηθούν οι σχετικές άδειες και για αυτά.

Αναφέρονται στη συνέχεια ορισμένα παραδείγματα έργων με πολλαπλά στρώματα δικαιωμάτων:

- βιβλίο: δικαίωμα του δημιουργού για το περιεχόμενο, δικαίωμα του δημιουργού για το εξώφυλλο, δικαίωμα του δημιουργού για φωτογραφίες ή εικονογράφηση, συγγενικό δικαίωμα για την τυπογραφική διάταξη.

- μουσικό dvd: συγγενικό δικαίωμα του παραγωγού, συγγενικά δικαιώματα των εκτελεστών, δικαίωμα του δημιουργού για το έργο λόγου, δικαίωμα του δημιουργού για το μουσικό έργο, συγγενικό δικαίωμα για το ηχογράφημα.

Διαβάστηκε 814 φορές