Τυποποιημένες άδειες

Σε ένα μεγάλο βαθμό, οι βιβλιοθήκες παρέχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο το οποίο φτάνει στις βιβλιοθήκες μαζί με ειδικές άδειες είτε προκειμένου στη συνέχεια οι άδειες αυτές να απευθυνθούν/ μεταφερθούν ως έχουν στον τελικό χρήστη, είτε περιέχοντας ειδικές διατάξεις σε σχέση με το πως θα πραγματοποιηθεί (α) η υπο-αδειοδότηση στον τελικό χρήστη ή (β) η χρήση των δεδομένων/ περιεχομένου που περιέχεται σε αυτό σε υπηρεσίες που προσφέρει η βιβλιοθήκη.

Για παράδειγμα, οι βάσεις δεδομένων παρέχονται με ειδικές διατάξεις που περιγράφουν τον τρόπο προσφοράς τους στον τελικό χρήστη (π.χ. αριθμός χρηστών, τρόπος πρόσβασης κ.λπ.), το ίδιο και τα προγράμματα η/υ (π.χ. αν και που μπορούν να εγκατασταθούν κ.λπ.) ή άλλες βάσεις δεδομένων (π.χ. βιβλιογραφικές βάσεις που χρησιμοποιούνται για καταλογογράφηση – έλεγχο καταλογογράφησης).

Στην περίπτωση αυτή, η εκκαθάριση συνίσταται στο να εξετασθούν οι όροι της σύμβασης κι αν η σκοπούμενη χρήση δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της σύμβασης που έχει δημιουργηθεί, τότε θα πρέπει να αναζητηθούν εκ νέου επιπλέον άδειες από το δικαιούχο ή να προσαρμοστεί/ διακοπεί η σχετική χρήση του έργου αναλόγως.

Διαβάστηκε 871 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Συλλογική Διαχείριση Ανοικτές Άδειες »