Ανοικτές Άδειες

Οι ανοικτές άδειες αποτελούν μορφή τυποποιημένων αδειών, που όμως επιτρέπουν στις βιβλιοθήκες να πραγματοποιούν το σύνολο των δραστηριοτήτων που τους είναι απαραίτητες προκειμένου να επιτελέσουν την αποστολή τους. Οι ανοικτές άδειες μπορεί να αναφέρονται σε κάθε είδος περιεχομένου, δεδομένων ή λογισμικού.

Οι πιο σημαντικές από τις ανοικτές άδειες είναι οι άδειες Creative Commons (CC) για το περιεχόμενο και η Γενική Δημόσια Άδεια (General Public Licence (GPL)) και η Berkeley Software Distribution (BSD) για το λογισμικό.

Οι βασικές ελευθερίες, τις οποίες προσφέρουν οι σχετικές άδειες είναι οι ακόλουθες:

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, οι άδειες χρήσης ελεύθερου λογισμικού πρέπει να περιλαμβάνουν τις εξής ελευθερίες:

Ελευθερία 0: Ελευθερία χρήσης του προγράμματος για οποιονδήποτε σκοπό.
Ελευθερία 1: Ελευθερία μελέτης και τροποποίησης του προγράμματος.
Ελευθερία 2: Ελευθερία αντιγραφής του προγράμματος.
Ελευθερία 3: Ελευθερία βελτίωσης του προγράμματος και επανέκδοσης του, προς το συμφέρον της κοινότητας των χρηστών.
Οι ελευθερίες 1 και 3 προϋποθέτουν την πρόσβαση των χρηστών στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού.

Πολύ χονδρικά μπορούμε να πούμε τα εξής:

- οι άδειες CC BY και BSD επιτρέπουν τη χρήση του περιεχομένου και λογισμικού αντιστοίχως με μόνο περιορισμό την αναφορά της πηγής
- οι άδειες CCBYSA και GPL επιτρέπουν τη χρήση του περιεχομένου και λογισμικού με υποχρέωση αναφοράς στην πηγή και επιπλέον υποχρέωση διανομής των όποιων τροποποιήσεων του περιεχομένου/ λογισμικού υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως προσδιορίζονταν σε σχέση με το αρχικό περιεχόμενο/ λογισμικό.

Διαβάστηκε 1188 φορές

Πρόσφατα νέα πνευματικής Ιδιοκτησίας από Heal Link

  • 1
  • 2
Prev Next

Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Creative commons for educators and librarians»

Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Creative commons for educators and librarians»

Πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια έργα σε 9 εκατομμύρια ιστότοπους διατίθενται με άδεια Creative Commons (CC). Αυτά τα υλικά αποτελούν ένα εξαιρετικά πλούσιο αποθετήριο για τη διδασκαλία, τη μάθηση, τη κοινή...

Read more

Άδεια στην ΕΔΕΜ

Άδεια στην ΕΔΕΜ

  ​Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με απόλυτη συνέπεια έναντι του νόμου και των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει απέναντι στους δημιουργούς, αμέσως μετά την κατάθεσή της μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας του Οργανισμού...

Read more

Πώς να επιλέξετε την κατάλληλη άδεια Creative Commons για να μοιράσετε τα έργα σας

Πώς να επιλέξετε την κατάλληλη άδεια Creative Commons για να μοιράσετε τα έργα σας

Αν θέλετε να μοιραστείτε το περιεχόμενο, τις φωτογραφίες σας , τα βίντεο σας ή τα άρθρα σας με όλον κόσμο, υπάρχουν αρκετά είδη αδειών που προσφέρονται από το Creative Commons που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε...

Read more

Εγχειρίδιο για την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Εγχειρίδιο για την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Διαθέσιμο (και) στην ελληνική γλώσσα είναι το Εγχειρίδιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (έκδοση 2018). Όπως αναφέρεται στον...

Read more