Άρθρα

Σχετικά με το HEAL-Legal

Στο πλαίσιο του Υποέργου 9 της ενταγμένης πράξης «Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β. – ΗEAL-Link» δημιουργήθηκε το HEAL-Legal, μια Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν τα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Από το HEAL-Legal αναπτύχθηκαν:

Διαβάστε περισσότερα: Σχετικά με το HEAL-Legal