Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συμπεράσματα

Στο κεφάλαιο αυτό είδαμε μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με την αδειοδότηση περιεχομένου και λογισμικού και την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.
Πρέπει να τονισθεί ότι το περιεχόμενο σχεδόν ποτέ δεν παρέχεται «γυμνό» από κάποια υπηρεσία, είτε με τη μορφή διαδικτυακού τόπου, είτε άλλης διαδικτυακής υπηρεσίας και υπό την έννοια αυτή οι έννοιες των Όρων παροχής μιας διαδικτυακής υπηρεσίας και του περιεχομένου ή λογισμικού που διατίθεται μέσω αυτής είναι αλληλένδετα.
Οι άδειες, είτε είναι ανοικτές είτε όχι εμφανίζουν κάποια κοινά δομικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα πρέπει να μπορούν να εντοπίσουν και να κατανοήσουν οι βιβλιοθηκονόμοι είτε βρίσκονται από την πλευρά των δικαιούχων, είτε από την πλευρά των χρηστών. Έχουμε εξάλλου διατυπώσει και σε άλλα κεφάλαια του παρόντος την πεποίθηση ότι η βιβλιοθήκη λειτουργεί τόσο ως πάροχος και μεσάζοντας όσο και ως καταναλωτής περιεχομένου και για το λόγο αυτό οι βιβλιοθηκονόμοι θα πρέπει να εντοπίζουν την βέλτιστη για τον οργανισμό τους στρατηγική μέσα από την κατανόηση του ρόλου τους σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή είτε ως δημιουργών, είτε ως μεσαζόντων, είτε ως χρηστών περιεχομένου. Δεν πρόκειται πάντοτε για εύκολη άσκηση, αλλά πιστεύουμε ότι ο παρόν οδηγός θα βοηθήσει ουσιαστικά στο έργο τους και θα ενισχύσει την διάθεση και διάχυση της γνώσης που είναι και πρέπει πάντα να είναι ο πρωταρχικός ρόλος μια βιβλιοθήκης.

Διαβάστηκε 1678 φορές