Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόκειται για μορφή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας;

Όχι. Μολονότι εμφανίζει κάποια κοινά χαρακτηριστικά, είναι διαφορετικό δικαίωμα τόσο ως προς το αιτιολογικό και το δικαιούχο, όσο και ως προς την εφαρμογή του. Πρόκειται ουσιαστικά για σύνολο εξουσιών που ασκεί το Δημόσιο. 'Εχει περιουσιακό όσο και ηθικό χαρακτήρα και στόχο την προστασία και διάδοση του Ελληνικού πολιτισμού. Το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα να παρέχει άδειες που αφορούν στην πρόσβαση, αναπαραγωγή και διάθεση της πολιτιστικής κληρονομίας και αντιγράφων αυτής, αλλά δεν υπάρχει μεταβίβαση κάποιου δικαιώματος επί των πολιτιστικών αγαθών. Η περιουσιακή διάσταση του δικαιώματος συνδέεται με τον έλεγχο της οικονομικής εκμετάλλευσης των πολιτιστικών αγαθών και ιδιαιτέρως της αναπαραγωγής και διάθεσης αντιγράφων αυτών. Η ηθική διάσταση του δικαιώματος έγκειται στην υποχρέωση του αδειοδότη να αναφέρει το Υπουργείο Πολιτισμού ως την πηγή από την οποία προέρχεται το πολιτιστικό αγαθό. Η Πνευματική Ιδιοκτησία αποτελεί περιορισμένο στο χρόνο περιουσιακό δικαίωμα με στόχο την προστασία της δημιουργικής έκφρασης του δημιουργού και την παροχή κινήτρων για την παραγωγή προϊόντων της διάνοιας, ενώ η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί εξουσία που ασκείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, ως θεματοφύλακα της πολιτιστικής κληρονομιάς, και με στόχο την εκμετάλλευσή της για την ικανοποίηση συλλογικών αναγκών και την διαφύλαξη και προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού.

Διαβάστηκε 4833 φορές