Πολιτιστική Κληρονομιά

Η νομοθεσία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο παραγωγής και διακίνησης ψηφιακών υποκαταστάτων μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με δεδομένο ότι οι περισσότερες ψηφιοποιήσεις αρχαιολογικών αντικειμένων υπάγονται στις σχετικές ρυθμίσεις, είναι χρήσιμο για τον ερευνητή, το βιβλιοθηκονόμο και το διδάσκοντα να γνωρίζουν τα βασικά σημεία της σχετικής νομοθεσίας για να μπορούν να πραγματοποιούν το έργο τους παραμένοντας μέσα στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος.