Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πώς καθορίζονται τα τέλη για τις ηλεκτρονικές (ηλεκτρονικοί τίτλοι);

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την δημοσίευση φωτογραφιών, slides διαφανειών κ.λ.π. υλικού φορέα εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου (οπτικό περιεχόμενο) σε Ηλεκτρονικές Εκδόσεις οποιασδήποτε μορφής (όπως ενδεικτικά: CD-ROM, CD- VIDEO, CD-I, PHOTO-CD, DVD κ.λ.π.) με προέχοντα σκοπό την διάδοση πληροφοριών ευρέως αρχαιογνωστικού πολιτιστικού περιεχομένου (όπως ενδεικτικά: αρχαιο- Λογικές-ιστορικές εκδόσεις, εκδόσεις τέχνης, εκδόσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, αρχαιολογικοί-τουριστικοί οδηγοί, τουριστικές επιχειρηματικές εκδόσεις, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, παιχνίδια, λευκώματα κ.λ.π.) απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Διαβάστηκε 1137 φορές