Ποιές είναι οι βασικές κατηγορίες απαλλαγής από την καταβολή τελών;

Είναι δυνατή η απαλλαγή από καταβολή τελών,

α) υπό τις ως άνω υπογραμμισμένες προϋποθέσεις και
β) κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του ΚΑΣ, σύμφωνα με τις παραγράφους 4,5 και 7 του άρθρου 46 του Ν 3028/2002, αλλά και το άρθρο 12 παρ 1 της ΚΥΑ (βλ. κατωτέρω).

ή

α) εφόσον πρόκειται για το Δημόσιο (με τη στενή έννοια) λόγω της φράσης «πλην του Δημοσίου» της παραγράφου 4 του άρθρου 46 Ν 3028/2002 και
β) κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του ΚΑΣ, σύμφωνα με τις παραγράφους 4,5 και 7 του άρθρου 46 του Ν 3028/2002, αλλά και το άρθρο 12 παρ 1 της ΚΥΑ (βλ. κατωτέρω).

4. (......)
Η άδεια χορηγείται έναντι τέλους, υπέρ του Τ.Α.Π.Α. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, στην οποία καθορίζεται και η χρονική διάρκεια της άδειας, οι όροι υπό τους οποίους παρέχεται και το καταβλητέο τέλος

5. Η παραγωγή, αναπαραγωγή και χρήση των παραπάνω προϊόντων για άλλους
σκοπούς, όπως καλλιτεχνικούς, εκπαιδευτικούς ή επιστημονικούς, επιτρέπεται, έναντι της καταβολής τέλους, υπέρ του Τ.Α.Π.Α. από την οποία είναι δυνατή η απαλλαγή με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
..
7. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη
του Συμβουλίου, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι χορήγησης της
άδειας της παραγράφου 4,συμπεριλαμβανομένωντυχόντεχνολογικών μέτρων και
προδιαγραφών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 12 ΚΥΑ

1) Τα τέλη που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση προσαυξημένα με το ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας που αναλογεί και την εφαρμογή του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ προκαταβάλλονται στο όνομα του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε δραστηριότητας για την οποία έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη άδεια (...)

Διαβάστηκε 1544 φορές

Πρόσφατα νέα πνευματικής Ιδιοκτησίας από Heal Link

  • 1
  • 2
Prev Next

Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Creative commons for educators and librarians»

Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Creative commons for educators and librarians»

Πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια έργα σε 9 εκατομμύρια ιστότοπους διατίθενται με άδεια Creative Commons (CC). Αυτά τα υλικά αποτελούν ένα εξαιρετικά πλούσιο αποθετήριο για τη διδασκαλία, τη μάθηση, τη κοινή...

Read more

Άδεια στην ΕΔΕΜ

Άδεια στην ΕΔΕΜ

  ​Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με απόλυτη συνέπεια έναντι του νόμου και των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει απέναντι στους δημιουργούς, αμέσως μετά την κατάθεσή της μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας του Οργανισμού...

Read more

Πώς να επιλέξετε την κατάλληλη άδεια Creative Commons για να μοιράσετε τα έργα σας

Πώς να επιλέξετε την κατάλληλη άδεια Creative Commons για να μοιράσετε τα έργα σας

Αν θέλετε να μοιραστείτε το περιεχόμενο, τις φωτογραφίες σας , τα βίντεο σας ή τα άρθρα σας με όλον κόσμο, υπάρχουν αρκετά είδη αδειών που προσφέρονται από το Creative Commons που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε...

Read more

Εγχειρίδιο για την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Εγχειρίδιο για την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Διαθέσιμο (και) στην ελληνική γλώσσα είναι το Εγχειρίδιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (έκδοση 2018). Όπως αναφέρεται στον...

Read more