Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πώς καθορίζονται τα τέλη για έντυπες εκδόσεις και λοιπές χρήσεις εκτός ηλεκτρονικών τίτλων;

Τα ανωτέρω τέλη των παραγρ. α) έως δ) κατά φωτογραφία ή slide (διαφάνεια) κ.λ.π. καλύπτουν δικαιώματα για τη συγκεκριμένη χρήση, για την οποία υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων ή Μουσείο για τη χορήγηση της σχετικής άδειας.

Για κάθε νέα χρήση της ίδιας φωτογραφίας ή slide ή διαφάνειας υποβάλλεται νέα αίτηση για τη χορήγηση της σχετικής άδειας και καταβάλλονται τα ανάλογα κατά περίπτωση τέλη υπέρ του ΤΑΠ.

Ειδικότερα η ψηφιοποίηση φωτογραφιών ή slides διαφανειών κ.λ.π. υλικού φορέα εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς προηγούμενη άδεια απαγορεύεται

Διαβάστηκε 1364 φορές