Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ποιές είναι οι βασικές κατηγορίες τελών για την πρόσβαση, αναπαραγωγή και διάθεση αναπαραγωγών μνημείων;

  • Τέλη φωτογράφησης (Άρθρο 1 ΚΥΑ)
  • Τέλη κινηματογράφησης [=πάσης φύσεως εγγραφή εικόνας ή ήχου&εικόνας] (Άρθρο 2 ΚΥΑ)
  • Τέλη χρήσης απεικονίσεων σε έντυπες & ηλεκτρονικές εκδόσεις (Άρθρο 4 ΚΥΑ)
  • Τέλη χρήσης απεικονίσεων στο διαδίκτυο (Άρθρο 5 ΚΥΑ)
  • Τέλη χρήσης (για παραγωγή) οπτικοακουστικών έργων (Άρθρο 6 ΚΥΑ)
  • Τέλη χρήσης απεικονίσεων ή οπτικοακουστικών έργων σε ψηφιακές εφαρμογές ηλεκτρονικών ξεναγών (Άρθρο 7 ΚΥΑ)
Διαβάστηκε 1830 φορές