Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ποιά είναι η Διαδικασία Χορήγησης Άδειας Χρήσης Εικόνων Αρχαιολογικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο;

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.ΠΟ (Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Τμήμα μη Δημοσίων Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών, Αρχαιοπωλείων και Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας) ή στις αρμόδιες κατά περίπτωση Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. (Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων).

Η άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Πολιτισμού κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Το ΚΑΣ θα εξετάζει και περιπτώσεις που απαιτούν ειδικές ρυθμίσεις μη προβλεπόμενες στην παρούσα Απόφαση.

Διαβάστηκε 1483 φορές