Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πώς αντιμετωπίζεται η χρήση εικόνων μνημείων στην έρευνα;

Για την χρήση εικόνων σε ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται από εποπτευόμενα κρατικά Ιδρύματα απαιτείται η σχετική έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου έναντι της καταβολής υπέρ το ΤΑΠ από την οποία καταβολή είναι δυνατή η απαλλαγή με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

Διαβάστηκε 1207 φορές