Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Το διεθνές σύστημα προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Πρόκειται για το σύνολο των κανόνων του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συνθηκών που δυνάμει το αρ. 28 του Συντάγματος έχουν εφαρμογή στο Ελληνικό διαιικό σύστημα και περιορίζουν τον Έλληνα νομοθέτη ως προς τις επιλογές του για τη ρύθμιση της πνευματικής ιδιοκτησίας στη χώρα μας.

Η σύμβαση της Βέρνης

Πρόκειται για τη βασικότερη διεθνή συνθήκη για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η σύμβαση της Ρώμης

Πρόκειται για τη βασική συνθήκη για την προστασία των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων και το ελάχιστο κοινό παρονομαστή της προστασίας των συγγενικών δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η συνθήκη TRIPS

Πρόκειται για διεθνή συνθήκη προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας εν γένει με ιδιαίτερη έμφαση στη δικαστική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι συνθήκες του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Οι διεθνείς συνθήκες το 1995 καλύπτουν τόσο την πνευματική ιδιοκτησία όσο και τα συγγενικά δικαιώματα, ενσωματώνουν τις ρυθμίσεις της συνθήκης της Βέρνης, της Ρώμης και της TRIPS και εισάγουν την προστασία με τεχνολογικά μέτρα καθώς και την προστασία της διάθεσης των έργων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο για την πνευματική ιδιοκτησία;

Πρόκειται για το σύνολο των Οδηγιών και των κανόνων για τη ρύθμιση της πνευματικής ιδιοκτησίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση που καθορίζουν τα όρια μέσα στα οποία κινείται ο Έλληνας νομοθέτης. Το σύνολο της Ελληνικής νομοθεσίας βρίσκεται εντός των κανόνων αυτών, μολονότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες θα ήταν δυνατή και διαφορετική προσέγγιση από αυτήν που έχει ακολουθήσει μέχρι τώρα έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερη ισορροπία μεταξύ δικαιούχων και χρηστών δημιουργών. Οι τομείς εκείνοι οι οποίοι είναι οι πλέον δεκτικοί μεταρρύθμισης από πλευράς του χρήστη-δημιουργού είναι οι εξής:
- έργα εκτός ρύθμισης πνευματικής ιδιοκτησίας
- καταχώρηση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας ως προϋπόθεση προστασίας
- διάρκεια προστασίας
- εξαιρέσεις και περιορισμοί του δικαιώματος

Διαβάστηκε 2624 φορές