Πώς συνδέεται η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με την πνευματική ιδιοκτησία;

Μολονότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν ταυτίζεται με την πνευματική ιδιοκτησία, πρόκειται για δύο μορφές εξουσίασης επί αΰλων αγαθών που συναντούνται στο σημείο στο οποίο ρυθμίζεται η αναπαραγωγή των πολιτιστικών αγαθών. Αυτό συμβαίνει καθώς το έργο επί του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας για την πολιτιστική κληρονομιάς εμφανίζει στοιχεία που θα μπορούσαν να επιτρέπουν την προστασία του ως έργου πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό, ωστόσο, που συμβαίνει συνήθως, εξαιτίας του ορισμού των έργων που προστατεύονται με βάση τη νομοθεσία για την πολιτιστική κληρονομιά, είναι ότι τα έργα αυτά θα έχουν απελευθερωθεί από το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας και θα εμπίπτουν πλέον στο Δημόσιο Τομέα (Public Domain). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δε θα υπάρχουν περιορισμοί ως προς την αναπαραγωγή, διαμοιρασμό και διασκευή τους σε σχέση με την πνευματική ιδιοκτησία, αλλά υπάρχουν οι περιορισμοί που δημιουργούνται από το νόμο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ζήτημα της διάδρασης μεταξύ των δύο δικαιωμάτων εμφανίζεται πιο έντονο κατά το στάδιο της αναπαραγωγής του πολιτιστικού μνημείου, οπότε δημιουργείται ένα νέο έργο το οποίο, κατά κανόνα, προστατεύεται πλεόν αυτοτελώς ως πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, το νέο πνευματικό δικαίωμα που δημιουργείται ανήκει στο δημιουργό σύμφωνα με τις συνήθεις διατάξεις του Ν. 2121/1993, αλλά υπόκειται στους περιορισμούς χρήσης που επιβάλλει η νομοθεσία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η γραμματική ερμηνεία των κανονιστικών πράξεων που εφαρμόζουν τα οικεία άρθρα του Ν. 3028/2002 για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αναπαραγωγή μνημείων γίνεται υπό την αίρεση της μεταβίβασης και του πνευματικού δικαιώματος στο Υπουργείο Πολιτισμού. Κάτι τέτοιο προκύπτει από την υποχρέωση αναφοράς που επιβάλλεται για τα πνευματικά έργα αναπαραγωγές πολιτιστικών μνημείων η οποία κάνει ρητή αναφορά σε Copyright του Υπουργείου Πολιτισμού. Με δεδομένο ότι οι εξουσίες προστασίας των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού δεν ταυτίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία, μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχουμε την παροχή άδειας αναπαραγωγής με την προϋπόθεση της μεταβίβασης της πνευματικής ιδιοκτησίας από το δημιουργό στο Υπουργείο. Σύμφωνα με άλλη άποψη, πρόκειται απλώς για λαθεμένη αναφορά στο κείμενο της κανονιστικής πράξης που χρήζει διορθωτικής ερμηνείας.

Διαβάστηκε 5685 φορές

Πρόσφατα νέα πνευματικής Ιδιοκτησίας από Heal Link

  • 1
  • 2
Prev Next

Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Creative commons for educators and librarians»

Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Creative commons for educators and librarians»

Πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια έργα σε 9 εκατομμύρια ιστότοπους διατίθενται με άδεια Creative Commons (CC). Αυτά τα υλικά αποτελούν ένα εξαιρετικά πλούσιο αποθετήριο για τη διδασκαλία, τη μάθηση, τη κοινή...

Read more

Άδεια στην ΕΔΕΜ

Άδεια στην ΕΔΕΜ

  ​Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με απόλυτη συνέπεια έναντι του νόμου και των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει απέναντι στους δημιουργούς, αμέσως μετά την κατάθεσή της μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας του Οργανισμού...

Read more

Πώς να επιλέξετε την κατάλληλη άδεια Creative Commons για να μοιράσετε τα έργα σας

Πώς να επιλέξετε την κατάλληλη άδεια Creative Commons για να μοιράσετε τα έργα σας

Αν θέλετε να μοιραστείτε το περιεχόμενο, τις φωτογραφίες σας , τα βίντεο σας ή τα άρθρα σας με όλον κόσμο, υπάρχουν αρκετά είδη αδειών που προσφέρονται από το Creative Commons που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε...

Read more

Εγχειρίδιο για την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Εγχειρίδιο για την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Διαθέσιμο (και) στην ελληνική γλώσσα είναι το Εγχειρίδιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (έκδοση 2018). Όπως αναφέρεται στον...

Read more