Λογισμικό και Διαδίκτυο

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο έχει σκοπό να παρουσιάσει τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την αδειοδότηση και χρήση αδειών λογισμικού καθώς και τα σημεία στα οποία πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με τη χρήση διαδικτυακών τόπων και υπηρεσιών.