Για τις υπηρεσίες πληροφορικής

itΣε αυτή την ενότητα αναλύονται βασικά θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες Πληροφορικής και έχουν κυρίως να κάνουν με θέματα κτήσης και διάθεσης λογισμικού.