Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ποιος είναι ο σχετικός νόμος για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς;

Ο νόμος 3028/2002 ορίζει τα σχετικά με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και, ειδικότερα, τα σχετικά με την πρόσβαση σε, αναπαραγωγή και διάθεση (προς απλή ή περαιτέρω χρήση) των αναπαραγωγών πολιτιστικών μνημείων.

Διαβάστηκε 2242 φορές