Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ποιά είναι η βασική κανονιστική πράξη που ρυθμίζει τα τέλη για τη χρήση μνημείων;

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463 ΦΕΚ Β΄ 3046/30.12.2011

Διαβάστηκε 1383 φορές