Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ποιά είναι τα γενικά χαρακτηριστικά αυτής της άδειας;

  • Η άδεια χορηγείται μόνο για συγκεκριμένη χρήση και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση άδειας χρήσης από τον αιτούντα σε τρίτο.
  • Ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται να καταθέτει αντίγραφο του ψηφιοποιημένου αποθέματος εικόνων στο ΥΠ.ΠΟ. για εμπλουτισμό της σχετικής βάσης του.
  • Την ευθύνη για την ποιότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας φέρει αποκλειστικά και μόνο ο φορέας που τη διαχειρίζεται και σε καμία περίπτωση το ΥΠ.ΠΟ.
Διαβάστηκε 1166 φορές