Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πώς χορηγείται άδεια για φωτογράφηση, κινηματογράφηση ή βιντεοσκόπηση σε μουσεία αρχαιολογικές συλλογές, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους;

Για την πραγματοποίηση επαγγελματικών φωτογραφήσεων, κινηματογραφήσεων και βιντεοσκοπήσεων σε Μουσεία, Αρχαιολογικές Συλλογές, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους, καθώς επίσης και για τις φωτογραφήσεις, κινηματογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις από τον αέρα ή υποβρυχίως προηγείται η έκδοση της σχετικής άδειας από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, τα Μουσεία ή τα Αρχαιολογικά Συμβούλια κατά περίπτωση, καθώς και η καταβολή των υπέρ του Τ.Α.Π. τελών. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους στα ειδικά έντυπα της Υπηρεσίας και την υποβολή του κειμένου σεναρίου.

Διαβάστηκε 5609 φορές