Προσωπικά Δεδομένα

Στο σημείο αυτό δίνεται μια γενική εικόνα των βασικών εννοιών και διαδικασιών γύρω από τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την επιτυχή αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων προστασίας τους που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο τήρησης αποθετηρίων.