Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ποιες είναι οι διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται κατά κύριο λόγο σύμφωνα με το νόμο 2472/1997 και αρμόδια αρχή για την εποπτεία της εφαρμογής του είναι είναι μια ανεξάρτητη δημόσια αρχή, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ).

Διαβάστηκε 7388 φορές