Σε τι αναφερόμαστε όταν μιλάμε για “επεξεργασία προσωπικών δεδομένων”;

Στην έννοια της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνεται οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεμονωμένες ενέργειες ή και συνδυασμός τους:
α) Η συλλογή τους
β) Η καταχώριση/ οργάνωσή τους
γ) Η διάρθρωση/ αποθήκευσή τους
δ) Η τροποποίηση/ χρήση/ διαβίβασή τους
ε) Η αναζήτηση πληροφοριών/ ανάκτησή τους
στ) Η κάθε μορφής διάθεση/ συσχέτιση τους ή
ζ) Η διαγραφή/ καταστροφή τους
Από οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες προκύπτουν υποχρεώσεις για την εξασφάλιση της νομιμότητας της επεξεργασίας τους. Από τη δε παράλειψη τήρησης αυτών προκύπτει σωρεία κυρώσεων τόσο διοικητικών όσο και ποινικών.
Παράδειγμα: Η συμπλήρωση φόρμας υποβολής ερωτήματος από τον χρήστη μιας ιστοσελίδας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο και το e-mail του, συνεπάγεται ότι ο λήπτης του ερωτήματος/ διαχειριστής θα συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη και αυτή του η ενέργεια συνιστά "επεξεργασία".

Διαβάστηκε 10769 φορές