Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τι είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς;

Πρόκειται για ιδιόρρυθμο δικαίωμα (εξουσία) επί των πολιτιστικών αγαθών, όπως αυτά προσδιορίζονται από το νόμο, με το οποίο το Δημόσιο μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού μπορεί να ελέγχει την πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά, την αναπαραγωγή των πολιτιστικών αγαθών και τη διάδοση αυτών προκειμένου να την προάγει και να τη διατηρεί.

Διαβάστηκε 5875 φορές