Για Ερευνήτες

searchΣε αυτή την ενότητα θα συναντήσετε ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που αφορούν σε Ερευνητές. Όπως συμβαίνει και με τα μέλη Δ.Ε.Π., αναλύονται βασικά θέματα προσβολής δικαιωμάτων, αδειοδοτήσεων και εκκαθάρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων.