Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ποιά είναι τα πολιτιστικά αγαθά που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3028/2003 και, άρα, επί των οποίων υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση, αναπαραγωγή και χρήση;

Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 46 Ν 3028/2002 εμπίπτουν:

Όλα τα μνημεία

  • που ανήκουν στο Δημόσιο
    • είτε ακίνητα, που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους ή είναι μεμονωμένα
    • είτε κινητά, που βρίσκονται σε Μουσεία ή συλλογές του Δημοσίου

 

Επομένως, εκτός πεδίου εφαρμογής άρθρου 46 θεωρούμε:

  • τα άυλα πολιτιστικά αγαθά και
  • τα μνημεία που ΔΕΝ ανήκουν στο Δημόσιο (για ακίνητα οπωσδήποτε μεταγενέστερα του 1453, βλ άρθρ 7, και για κινητά βλ άρθ 21 του Ν 3028/2002)
Διαβάστηκε 2124 φορές