Δικαιώματα υποκειμένου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Το υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ έχει τα κάτωθι δικαιώματα:

  • Δικαίωμα ενημέρωσης/Διαφάνεια: Είναι το δικαίωμα να γνωρίζει ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα του, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο.
  • Δικαίωμα πρόσβασης: Είναι το δικαίωμα να ζητά δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που διαθέτει ένας οργανισμός.
  • Δικαίωμα διόρθωσης: Είναι το δικαίωμα να ζητά τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων.
  • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Είναι το δικαίωμα να ζητά τη διαγραφή προσωπικών του δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχει ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, κ.ο.κ.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Είναι το δικαίωμα να ζητά τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, έχει αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Είναι το δικαίωμα να ζητά τη μεταφορά των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: Είναι το δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων από έναν οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον.
  • Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση: Είναι το δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που τον αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή τον επηρεάζει σημαντικά.
Διαβάστηκε 11858 φορές