Για τους διδάσκοντες

depΣε αυτή την ενότητα θα συναντήσετε ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που αφορούν σε Διδάσκοντες. Αναλύονται βασικά θέματα προσβολής δικαιωμάτων, αδειοδοτήσεων και εκκαθάρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων.