Πράξεις εκκαθάρισης που αφορούν μέλη ΔΕΠ/ΕΠ

Οι πράξεις εκκαθάρισης που αφορούν στα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ έχουν κυρίως να κάνουν με τη χρήση υλικού τους για δύο σκοπούς:
(α) για την ενσωμάτωσή του σε υλικό το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς. Εδώ, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις εξής περιπτώσεις:
- χρήση για την δημιουργία διδακτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί εντός της αίθουσας του πανεπιστημίου και για εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να μην απαιτείται άδεια εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του αρ. 21 του Ν. 2121/1993
- χρήση για τη δημιουργία υλικού που θα διατεθεί σε ελεγχόμενη πλατφόρμα στο διαδίκτυο: Στην περίπτωση αυτή είναι δύσκολο να έχουμε εφαρμογή του αρ. 21 του Ν. 2121/1993 καθώς αναφέρεται μόνο σε αναπαραγωγή και όχι για διάθεση στο κοινό μέσο του διαδικτύου. Κατά συνέπεια θα πρέπει να διατεθεί
- χρήση για τη δημιουργία υλικού που θα διατεθεί ανοικτά: Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναζητηθούν οι σχετικές άδειες, είτε να αντικατασταθεί το υλικό με υλικό που παρέχεται με ανοικτές άδειες.
(β) για την ενσωμάτωσή του σε υλικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς σκοπούς/ δημοσιεύσεις.
- στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το υλικό το οποίο ακολουθεί τις προϋποθέσεις του αρ. 19 του Ν. 2121/1993, δηλαδή πρόκειται για υλικό που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη γνώμης ή κριτική γνώμης τρίτου.

Σε κάθε περίπτωση, και σε σχέση με την εκκαθάριση του υλικού που δεν εμπίπτει στις ανωτέρω κατηγορίες εξαιρέσεων που αναφέρονται ανωτέρω, ισχύουν τα όσα έχουν αναφερθεί σε σχέση με τις υπηρεσίες εκκαθάρισης που απευθύνονται σε βιβλιοθηκονόμους αλλά σχετίζονται με μέλη ΔΕΠ/ΕΠ.

Διαβάστηκε 3023 φορές

Πρόσφατα νέα πνευματικής Ιδιοκτησίας από Heal Link

  • 1
  • 2
Prev Next

Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Creative commons for educators and librarians»

Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Creative commons for educators and librarians»

Πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια έργα σε 9 εκατομμύρια ιστότοπους διατίθενται με άδεια Creative Commons (CC). Αυτά τα υλικά αποτελούν ένα εξαιρετικά πλούσιο αποθετήριο για τη διδασκαλία, τη μάθηση, τη κοινή...

Read more

Άδεια στην ΕΔΕΜ

Άδεια στην ΕΔΕΜ

  ​Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με απόλυτη συνέπεια έναντι του νόμου και των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει απέναντι στους δημιουργούς, αμέσως μετά την κατάθεσή της μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας του Οργανισμού...

Read more

Πώς να επιλέξετε την κατάλληλη άδεια Creative Commons για να μοιράσετε τα έργα σας

Πώς να επιλέξετε την κατάλληλη άδεια Creative Commons για να μοιράσετε τα έργα σας

Αν θέλετε να μοιραστείτε το περιεχόμενο, τις φωτογραφίες σας , τα βίντεο σας ή τα άρθρα σας με όλον κόσμο, υπάρχουν αρκετά είδη αδειών που προσφέρονται από το Creative Commons που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε...

Read more

Εγχειρίδιο για την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Εγχειρίδιο για την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Διαθέσιμο (και) στην ελληνική γλώσσα είναι το Εγχειρίδιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (έκδοση 2018). Όπως αναφέρεται στον...

Read more